Hướng dẫn cài Snap cho BlackBerry 10

Hướng dẫn cài Snap cho BlackBerry 10

Hướng dẫn cài kho ứng dụng cho blackberry 10

Chú ý là os 10.3 chạy androi mới mượt anh em nhé

Trên máy BlackBerry, vào Settings > Security and Privacy > Development Mode > bật công tác sang ON gõ pass 1234

Tiếp tục down phần mềm DDPBInstaller  www.mediafire.com/download/fa9boux0in8h4po/DDPB-FULL.msi

Phần mềm này chạy yêu cầu máy tính có  net framework 2 trở lên https://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa496123

Chạy scan ip ra 169.254.0.1 pass gõ 1234

Down snap về add vào http://redlightoflove.com/snap/beta/

Rồi nhấn intall chờ thành quả

Share this post


Chat Facebook với Cosovo.vn